(วัดมหาธาตุ) ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยววัดมหาธาตุ

          ในจังหวัดอยุธยานั้น มีวัดและโบราณสถานจำนวนมากให้ท่องเที่ยว วันนี้จึงพามาเที่ยววัดในอยุธยา นั้นคือ "วัดมหาธาตุ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2


           วัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติที่ไม่ค่อยจะชัดเจน บางฉบับบอกว่า ในปี พ.ศ. 1917 บางฉบับก็บอก พ.ศ. 1927 แต่อย่างไรก็ตาม ได้ใช้เวลาก่อสร้างไปเป็นจำนวนมาก

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระปรางค์เคยพังลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ ปรางค์ของวัดนี้เดิมทีเดียวสร้างด้วยศิลาแลง แต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ จึงยังมิได้ซ่อมแซมให้คืนดีดังเดิม ในรัชกาลนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่ รวมเป็นความสูง 25 วา แต่ก็ได้พังทลายลงมาอีกรอบในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำกำลังทหารไปช่วยกันสร้างยอดพระปรางค์ด้วยไม้สักชั้นเยี่ยมและได้สถาปนาให้เป็นพระปรางค์ประจำชาติ และในที่สุด พระปรางค์วัดมหาธาตุก็ยังคงอยู่ที่นั้นตลอดไปขอบคุณข้อมูลจาก wikipediaนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะเป็นชาวต่างชาติ


พระพุทธรูปส่วนใหญ่เศียรหายไปเกือบหมด


เศียรพระในต้นโพธิ์อันโด่งดังจน ยูเนสโก เลือกเป็น 1 ในภาพแห่งมรดกโลก 
จากภาพทั้งหมด 936 แห่ง ที่นำมาแสดงไว้ ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก
นักท่องเที่ยวควรทำตามคำแนะนำนี้ ไม่ควรยื่นเหนือเศียรพระ เวลาถ่ายภาพ 
เพื่อเป็นการให้ความเคารพพระพุทธรูป


 • ข้อมูลการเดินทาง

  • การดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
            จากกรุงเทพฯใช้ถนนวิภาวดี-รังสิต มุ่งหน้าอยุธยา วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ จากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ จากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าถถนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) มุ่งหน้า จ.อยุธยา วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ ผ่านวงเวียนเจดีย์ ตรงมาเรื่อยๆ ข้ามสะพาน เลี้ยวขวาสี่แยกที่ 2 (ซอยชีกุน) วัดจะอยู่ซ้ายมือ รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ 83 กม. 
  • แผนที่

  • ข้อมูลติดต่อ
  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
  0 3524 6076-7

  0 3524 6078