(พิพิธภัณกองทัพอากาศ) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ Bangkok

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

     อีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพฯ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนัก คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ อยู่แถวเขตดอนเมืองนี้เอง ประวัติโดยย่อของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เริ่มมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทหารของทั้ง 3 กองทัพขึ้น เพื่อจัดเป็นประวัติศาสตร์และแสดงวิวัฒนาการในทางการทหารของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน 

                      

(พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์) ท่องเที่ยว จ.อยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.อยุธยา ตั้งอยู่ตรงหัวมุมสามแยกพอดี ใกล้ โรงเรียนประตูชัย ถนนอู่ทอง