(พิพิธภัณกองทัพอากาศ) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ Bangkok

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

     อีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพฯ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนัก คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ อยู่แถวเขตดอนเมืองนี้เอง ประวัติโดยย่อของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เริ่มมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทหารของทั้ง 3 กองทัพขึ้น เพื่อจัดเป็นประวัติศาสตร์และแสดงวิวัฒนาการในทางการทหารของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน 

                      

(พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์) ท่องเที่ยว จ.อยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.อยุธยา ตั้งอยู่ตรงหัวมุมสามแยกพอดี ใกล้ โรงเรียนประตูชัย ถนนอู่ทอง 

(วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

           "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" ตั้งเด่นอยู่ใกล้บริเวณสนามหลวง เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงวม มากมายทุกวัน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ และรอบๆ บริเวณยังมีวัดต่างๆโดยรอบให้ท่องเที่ยวอีกมากมาย

           
ประวัติโดยย่อ เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wikipedia
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ ) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ 

          ในบทความนี้เราจะพาไปทำบุญกันที่วัดในกรุงเทพฯ กันบ้าง จริงๆแล้วในกรุงเทพฯมีวัดสวยๆมากมายให้ท่องเที่ยว แล้วจะนำมาเสนอให้ชาว Siam Only ในคราวต่อไป แต่ในบทความนี้เราจะพาเที่ยว "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ " 

          ประวัติโดยย่อ วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากรรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย เนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาวาศ”ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.watpho.com


 

(วัดใหญ่ชัยมงคล) ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล

           "วัดใหญ่ชัยมงคล" ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประวัติโดยย่อ ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นที่พำนักของ สมเด็จพระวันรัตน์ ผู้เป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ความเคารพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระพิโรธต่อบรรดาแม่ทัพนายกองที่ตามทัพไม่ทัน ทรงดำริจะลงพระราชอาญาประหารชีวิต แต่สมเด็จพระวันรัตน์ได้ทูลขอพระราชทานชีวิตของแม่ทัพนายกองเหล่านั้นไว้ และได้ทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต  "พระเจดีย์ชัยมงคล" ประมาณ พ.ศ. 2135 มีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนทุกวันนี้
           หลังจากที่วัดใหญ่ หรือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ได้ร้างลงกว่า 400 ปี ได้มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี กลุ่มหนึ่ง โดยการนำของพระฉลวย สุธมฺโม ได้เข้ามาหักร้างถางพงที่รกเรื้อปกปิดอารามอันเก่าแก่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 4 ปี ท่านต้องการออกจาริกอีกครั้งจึงได้ไปนิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาส วัดยม อำเภอบางบาล ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลต่อ

พระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี หักร้างถางพง ฟื้นฟูวัดแห่งนี้จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษา ในปี พ.ศ. 2500 โดยได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนพระครูภาวนาพิริยคุณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสี

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia


(หาดทรายท่าล้อ) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวหาดทรายท่าล้อ

"หาดทรายท่าล้อ" เป็นหาดทรายคล้ายทะเลน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณ ใกล้วัดท่าล้อ ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี

หาดทรายติดแม่น้ำแม่กลอง โดยเป็นโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ของ อบต.ท่าล้อ ความยาวประมาณ 400 เมตร เบื้องหลังเป็นเทือกเขาตะนาวศรี จุดที่น้ำไหลนี้ มีความกว้าง และทรายเป็นบริเวณกว้าง น้ำไม่ลึก เหมาะแก่การเล่นน้ำ ที่นี้มีบริการ คล้ายหาดทะเลทั่วไปจริงๆ เช่น เตียงนอนผ้าใบ มีร่มปัก มีเรือถีบให้เช่า ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ร้านอาหารมากมาย และยังสามารถแวะไหว้พระทำบุญขอพรได้ที่ วัดท่าล้อได้อีกด้วย เพราะอยู่ติดกัน เหมาะแก่การมาพักผ่อนเล่นน้ำกับครอบครัวในวันหยุด หรือช่วงอากาศร้อน ค่าเข้าฟรี
(เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร Bangkok

....................................................................................................................
พาเที่ยวเอเชียนทีก เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

          "เอเชียนทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์" ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเจริญกรุง จ.กรุงเทพฯ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ก็ว่าได้ มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารนานาชนิด ลานเบียร์ ลานกิจกรรมต่างๆ โรงละคร และบริการต่างๆมากมาย มากกว่า 1,000 ร้าน  และสินค้าทั่วไปอีกมากมาย ลักษณะ ตึกร้านค้าที่นี้โดดเด่นแปลกตา เหมือนเป็นอีกเมืองใหม่ ไฮไลต์ที่เที่ยวของที่นี้คือ เจ้าชิงช้าสวรรค์ยักษ์  (เอเชียนทีค สกาย) มีความสูงราว 60 ม.ให้นักท่องเที่ยวได้นั่ง ขึ้นไปชมวิวทิวทัศ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพืนที่ใกล้เคียง ราคาบัตร ผู้ใหญ่ 200 บ. เด็ก 150 บ. ชาวต่างชาติ 250 บ. และยังมีตู้แบบพิเศษ พืนเป็นแบบกระจกใส 2-3 คน 1,500 บ. 4-5 คน 2,000 บ. ระยะเวลา ประมาณ 20 นาที เปิด 17.00-24.00 น.


(น้ำตกไทรโยคใหญ่) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่

          "น้ำตกไทรโยคใหญ่" ตั้งในเขต อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายในอุทยานมีที่เที่ยวมากมาย เช่น ถ้ำ 3 ถ้ำ แพนำเที่ยว แพอาหาร ที่พัก ฯลฯ แต่ในบทความนี้จะพาเที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคใหญ่นั้นต้นน้ำ ไหลมาจากพุต้นน้ำ ลำน้ำไหลเป็นลำธารใสสะอาด คดเคียวลงมา ปลายน้ำนี้เองที่เรียกว่าน้ำตกไทรโยคใหญ่ ไหลลงแม่น้ำแควน้อย แพหรือเรือนำเที่ยวชอบพานักท่องเที่ยว แล่นผ่านให้นักท่องเที่ยวสัมผัสระอองน้ำอย่างใกล้ชิด พื้นที่บริเวนภายในน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถ นำเสือมาปูนั่งพักรับประทานอาหาร เครื่องดืม หรือจะหลับสักคีบก็ได้ แนะนำว่าไม่ควรนำภาชนะพวกแก้วเข้ามา และควรทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อรักษาความสะอาดของธรรมชาติ ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท


(อุทยานแห่งชาติเอราวัณ) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวน้ำตกเอราวัณ

          "น้ำตกเอราวัณ" ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี น้ำตกมีความสูง 100-400 ม.มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นสุดท้ายมีความสูงถึง 1.5 กม.น้ำตกไหลลงแม่น้ำแควใหญ่ จุดเด่นของน้ำตกเอราวัณ คือ เป็นน้ำตกบนเทือกเขาหินปูน ทำให้น้ำมีสีฟ้าอมเขียว ใครที่ได้ไป จึงอดไม่ได้ที่จะลงเล่นน้ำ น้ำตกทั้ง 7 ชั้นมีชื่อดังนี้(วัดมหาธาตุ) ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยววัดมหาธาตุ

          ในจังหวัดอยุธยานั้น มีวัดและโบราณสถานจำนวนมากให้ท่องเที่ยว วันนี้จึงพามาเที่ยววัดในอยุธยา นั้นคือ "วัดมหาธาตุ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2


           วัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติที่ไม่ค่อยจะชัดเจน บางฉบับบอกว่า ในปี พ.ศ. 1917 บางฉบับก็บอก พ.ศ. 1927 แต่อย่างไรก็ตาม ได้ใช้เวลาก่อสร้างไปเป็นจำนวนมาก

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระปรางค์เคยพังลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ ปรางค์ของวัดนี้เดิมทีเดียวสร้างด้วยศิลาแลง แต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ จึงยังมิได้ซ่อมแซมให้คืนดีดังเดิม ในรัชกาลนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่ รวมเป็นความสูง 25 วา แต่ก็ได้พังทลายลงมาอีกรอบในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำกำลังทหารไปช่วยกันสร้างยอดพระปรางค์ด้วยไม้สักชั้นเยี่ยมและได้สถาปนาให้เป็นพระปรางค์ประจำชาติ และในที่สุด พระปรางค์วัดมหาธาตุก็ยังคงอยู่ที่นั้นตลอดไปขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia


(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี Phetchaburi

....................................................................................................................
          สถานที่ท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อยากแนะนำอีกที่ คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งมีสถานที่ที่ชมวิวสูงๆ เมฆหมอกสวยๆ ซึ่งมีอยู่หลายจุดในอุทยานแห่งนี้                    

           บทความนี้จะพาไปเที่ยว"เขื่อนแก่งกระจาน" เป็นเขื่อนดิน เก็บกักทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณเหนือเขื่อนจะมีจุดให้นักท่องเที่ยวกลางเต็นท์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ เช่น บริเวณเขาพะเนินทุ่ง และบริเวณแค้มป์บ้านกร่าง เต๊นท์มีหลายขนาด สามารถเลือกทำเลได้อีกด้วย จองพื้นที่กางเต็นท์ และบ้านพัก ได้ที่ www.dnp.go.th ล่วงหน้า 60 วัน และยังมีบริการเรือหางยาวให้บริการนักท่องเที่ยว นั่งชมบริเวณรอบเขื่อน รอบๆยังมีร้านอาหารที่พักให้เลือกใช้บริการมากมาย

(ตลาดน้ำอัมพวา) ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม Samut Songkhram

....................................................................................................................
          "ตลาดน้ำอัมพวา" ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนประชาเศรษฐ อ.อัมพวาเป็นตลาดน้ำที่มีสินค้า อาหารมากมาย ให้เลือกซื้อเลือกหา มีทั้งเรือขายอาหารของพ่อค้าแม่ค้า ของที่ระลึกของตลาดน้ำ มีบริการนวนแผนโบราณ อาหารทะเล และอื่นๆอีกมามาย บริเวณใกล้เคียงยังมีทีเที่ยวอีกมากมาย เช่นตลาดร่มหุบ วัดต่างๆ และสินค้าของฝากอีกมากมาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติแวะมาเดินเที่ยวมากมาย ไฮไลท์ของที่นี้คือ การล่องเรือชมทิวทัศน์ของตลาด มีบริการเรือหางยาวพานักท่องเที่ยวล่องเรือ ค่าบริการ /ท่าน ประมาณ 60-80 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ล่องเรือชมวิถีชีวิตองชาวอัมพวา สองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง(หาดแหลมเสด็จ) ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi

....................................................................................................................
          ในบทความนี้จะเปลี่่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวทะเลกันบ้าง นั้นคือ "หาดแหลมเสด็จ" ทะเลน้ำใส ลมพัดเย็นสบาย ท่านที่ไปเที่ยว เขาคิชกุฏ มาแล้ว ขากลับจะแวะมาที่หาดนี้ก็ได้ หรือถ้าเลยไปอีกนิด ก็จะเป็นอ่าวคุ่งกระเบน 
          หาดแหลมเสด็จ เป็นหาดทรายแดง ซึ่งเป็นลักษณะของทรายในจังหวัดจันทบุรี ความยาวหาด 2-3 กม. เป็นหาดที่สงบ สะอาด มีต้นสนตลอดหาด มีหวงยาง และเสื่อให้เช่า มีอารหารให้ซื้อหา มานั่งทาน มีห้องน้ำให้อาบ รอบยังมีที่พักตากอากาศอีกมากมาย เหมาะแกการมานอนพัก รับลมริมชายหาดมาก

(เขาคิชกุฏ) ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi

....................................................................................................................
          ที่เที่ยวที่ต่อไปนี้ คือ "เขาคุชกุฏ" อุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ อยู่ในเขต อ.เขาคิชกุฏ เป็นต้นน้ำสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ลักษณะเป็นป่าดิบชื่น 
          ตำนานของรอยพระพุทธบาทเขาคิชกุฏเล่าว่า มีชาวบ้านข้ึนไปหาไม้กฤษณา เพื่อนำมาขาย และได้หยุดพักเหนื่อยบริเวณลานหินแห่งหนึ่ง บังเอิญได้พบแหวนขนาดใหญ่ใส่หัวแม่เท้าได้ และได้ดูบริเวณนั้นได้พบ แผ่นหินเป็นรูปก้นหอย 
        
        พระบาทหลวง หรือพระพุทธบทหลวงนี้ เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ ว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชกุฏ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมมาปิดทองสักการะขอพรกัน ใกล้ๆกันนั้นยังมีก้อนหินขนาดใหญ่ เรียกว่า "หินลูกพระบาท" ตั้งเด่นอยู่ เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษ์ของที่นี้เลยก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวที่มาเขาคิชกุฏ ต้องไม่ผลาดที่จะมาชมหินก้อนนี้ ด้านข้างยังมีเนินสูงเป็นลานกว้าง เหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่ง ถ้าเป็นช่วงเช้าท่านอาจได้เห็น เมฆหมอก ลอยสวยงาน สามารถมองลงไปเบื้องล่างได้สุดลูกหูลูกตา จุดสูงสุดคือ "จุดสุดเขตแดนบูญ" หรือที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เรียก "จุดผ้าแดง" นิยมมาเขียนชื่อใส่ผ้าแดงแล้วมัดไว้บริเวณนั้น และยักมีจุดถวายสังฆทาน อีกด้วย ต้องเดินเท้าไป ห่างจาก รอยพระพุทธบาท ประมาณ 2 กม. เทคนิคการเดินทาง (ใช้ Google Map นำทาง)

....................................................................................................................    
การเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปนั้น ถ้าไม่มีคนที่ทราบเส้นทางไปด้วย ก็ยากที่จะไปถูก หรือจะถามทางไปตลอดทางก็เป็นการลำบากจนเกินไป เราจึงต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทางเพื่อการเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างง่ายดาย ในบทความนี้จะมาแนะนำ แอปพิเคชั่น ในการช่วยอำนวยความสะดวก หรือ กรณีใช้แผนที่แบบกระดาษแบบเดิมไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ ไม่ทราบตำแหน่ง จึงต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการเดินทาง เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ

          ในบทความนี้จะแนะนำ แอปสำหรับแอนดรอยด์อย่าง "google map" ที่เป็นแอปพิเคชั่นพื้นฐานของสมาร์ทโฟน ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ การใช้งานนั้นไม่ยากมากนัก แค่เรามี สมาร์ทโฟนที่ใช้อินเตอเน็ตได้ เช่นใช้แพ็กเก็จ 3G 4G ตามสะดวก
เรามาการเริ่มใช้งานกันเลย

1. ให้เปิดใช้งาน GPS เพื่อความแม่นยำในการบอกตำแหน่งเสียก่อน และเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ต เมื่อเข้าแอป google map หน้าตาก็เป็นแบบนี้เอง จุดกลมๆสีฟ้าคือตำแหน่งที่ท่านอยู่นั้นเอง ตามภาพ

(น้ำพุร้อนหินดาด) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาด

     ที่ต่อมา คือ "น้ำพุร้อนหินดาด" ตั้งอยู่ในเขต อ.ทองผาภูมิ ที่มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยกัน 3 บ่อ บ่อกลางจะร้อนมากเหมาะสำหรับท่านที่ชอบร้อนมากๆ ความร้อนสูดสุดโดยประมาณ 45-55 องศา อีกบ่อจะมีความร้อนไม่มากเท่าบ่อแรก ทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คุมเชลยศึก สร้างทางรถไฟสายมรณะ ผ่านมาพบโดยบังเอิญ เป็นน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อแช่น้ำร้อนแล้วก็อย่าพลาด สลับมาแช่น้ำในลำธาร ที่น้ำใสไหลเย็น อยู่ด้านข้าง สลับกันสักครั้งละ 15 นาที เมื่อแช่เสร็จ ท่านจะรู้สึกตัวเบาสบาย รู้สึกสดชื่นสดใส บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนยังมีบริการนวดแผนโบราณ ให้ได้ผ่อนคล้ายกล้ามเนื้ออีกด้วย ทานที่ชอบนวดเชิญได้ตามสบาย และบริเวณ ก่อนเข้าบ่อน้ำพุร้อนยังมี ร้านค้า ร้านอาหาร ของป่า ให้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย แนะนำว่าควรมาช่วงปลายฝน ต้นหนาวจะดีมาก เพราะน้ำในลำธารข่อนข้างเยอะ และอากาศจะเย็น เหมาะสำหรับแช่น้ำร้อนเป็นอย่างมาก ค่าเข้าท่านละ 10 บาท

(สะพานข้ามแม่น้ำแคว) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว

   
 ที่เที่ยวที่แรกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาจังหวัดกาญจนบุรี คือ "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" เป็นเหมือนสัญลักษ์ของจังหวัด โดยสะพานแห่งนี้มีประวัติความเป็นดังนี้ คือ สร้างโดยเชลยศึก สงครามโลกครั้งที่ 2  ที่ชาวญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างจำนวนนับพัน และเป็นเส้นทางรถไฟ ที่ใช้ลำเรียงอาวุธยุทโธปกรณ์ และยังใช้เป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่า ใช้เวลาสร้างเพียง 1 เดือนเท่านั้นต่อมา พ.ศ.2487 ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักกลาง ภายหลังสงครามจบลง รัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ด้วยเหล็กรูปเหลี่ยม เมื่อ พ.ศ.2489
     เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องลองเดินไปตามทางรถไฟบนสะพาน ควรระวังช่องว่างของสะพาน และช่วงเวลาที่รถไฟผ่านมา เด็กและคนชราไม่ควรเดินตามลำพัง และอย่าลืมถ่ายภาพวิวสวยๆ รอบบริเวณสะพาน มีแพอาหารให้บริการโดยรอบ เลือกซื้อของที่ระลึกอีกมากมาย ช่วงวันที่ 25 พ.ย.-6 ธ.ค. ของทุกปี จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว มีการแสดงแสงสีเสียง จำลองการทิ้งระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำแคว รำลึกตอนที่ทหารสัมพันธมิตร ทำการทิ้งระเบิดทำลายสะพาน แสงสีเสียงสวยงาม แสดง 1 รอบ เวลา 19.00 น.และยังมีสินค้า ให้เลือกซื้อหากลับบ้านอีกมากมาย รวมถึงงานกาชาด อีกด้วย