(วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

           "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" ตั้งเด่นอยู่ใกล้บริเวณสนามหลวง เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงวม มากมายทุกวัน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ และรอบๆ บริเวณยังมีวัดต่างๆโดยรอบให้ท่องเที่ยวอีกมากมาย

           
ประวัติโดยย่อ เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wikipedia
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ ) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ 

          ในบทความนี้เราจะพาไปทำบุญกันที่วัดในกรุงเทพฯ กันบ้าง จริงๆแล้วในกรุงเทพฯมีวัดสวยๆมากมายให้ท่องเที่ยว แล้วจะนำมาเสนอให้ชาว Siam Only ในคราวต่อไป แต่ในบทความนี้เราจะพาเที่ยว "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ " 

          ประวัติโดยย่อ วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากรรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย เนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาวาศ”ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.watpho.com


 

(วัดใหญ่ชัยมงคล) ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล

           "วัดใหญ่ชัยมงคล" ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประวัติโดยย่อ ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นที่พำนักของ สมเด็จพระวันรัตน์ ผู้เป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ความเคารพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระพิโรธต่อบรรดาแม่ทัพนายกองที่ตามทัพไม่ทัน ทรงดำริจะลงพระราชอาญาประหารชีวิต แต่สมเด็จพระวันรัตน์ได้ทูลขอพระราชทานชีวิตของแม่ทัพนายกองเหล่านั้นไว้ และได้ทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต  "พระเจดีย์ชัยมงคล" ประมาณ พ.ศ. 2135 มีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนทุกวันนี้
           หลังจากที่วัดใหญ่ หรือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ได้ร้างลงกว่า 400 ปี ได้มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี กลุ่มหนึ่ง โดยการนำของพระฉลวย สุธมฺโม ได้เข้ามาหักร้างถางพงที่รกเรื้อปกปิดอารามอันเก่าแก่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 4 ปี ท่านต้องการออกจาริกอีกครั้งจึงได้ไปนิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาส วัดยม อำเภอบางบาล ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลต่อ

พระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี หักร้างถางพง ฟื้นฟูวัดแห่งนี้จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษา ในปี พ.ศ. 2500 โดยได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนพระครูภาวนาพิริยคุณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสี

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia


(หาดทรายท่าล้อ) ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi

....................................................................................................................
พาเที่ยวหาดทรายท่าล้อ

"หาดทรายท่าล้อ" เป็นหาดทรายคล้ายทะเลน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณ ใกล้วัดท่าล้อ ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี

หาดทรายติดแม่น้ำแม่กลอง โดยเป็นโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ของ อบต.ท่าล้อ ความยาวประมาณ 400 เมตร เบื้องหลังเป็นเทือกเขาตะนาวศรี จุดที่น้ำไหลนี้ มีความกว้าง และทรายเป็นบริเวณกว้าง น้ำไม่ลึก เหมาะแก่การเล่นน้ำ ที่นี้มีบริการ คล้ายหาดทะเลทั่วไปจริงๆ เช่น เตียงนอนผ้าใบ มีร่มปัก มีเรือถีบให้เช่า ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ร้านอาหารมากมาย และยังสามารถแวะไหว้พระทำบุญขอพรได้ที่ วัดท่าล้อได้อีกด้วย เพราะอยู่ติดกัน เหมาะแก่การมาพักผ่อนเล่นน้ำกับครอบครัวในวันหยุด หรือช่วงอากาศร้อน ค่าเข้าฟรี