(วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

           "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" ตั้งเด่นอยู่ใกล้บริเวณสนามหลวง เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงวม มากมายทุกวัน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ และรอบๆ บริเวณยังมีวัดต่างๆโดยรอบให้ท่องเที่ยวอีกมากมาย

           
ประวัติโดยย่อ เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wikipedia


 จุดทางเข้าของวัดพระแก้วฯ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพกันแน่นตลอดแนว


 ย้กษ์เฝ้าประตูมีสองตน


 อุโบสถ ภายในประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ปกติจะไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่าย องค์พระแก้วมรกต แต่มีนักท่องเที่ยว ถ่ายกันด้านนอกกันแน่นเลย


 ศิลปะภายในวัดพระแก้วฯ นั้นเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
จะสังเกตุได้ว่า นักท่องเที่ยวแน่นทุกวัน
วัดพระแก้วอีกมุมมอง ฝั่งตรงข้าม มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฉากกั้น

  • ข้อมูลการเดินทาง
          การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
วัดพระแก้วตั้งอยู่บริเวณ ใกล้สนามหลวง ใกล้กรมศิลปากร ทางเข้า(เดินเท้า) อยู่ถนนหน้าพระลาน การจอดรถ ในสนามหลวง(ฟรี ฝั่งตรงข้ามวัดพระแก้วฯ) และมีที่จอดอยู่หลังวัดโพธ์
(เสียค่าจอด) และถนนมหาราชมีที่ให้จอด (เสียค่าจอด)

         การเดินทางโดยรถโดยสาร
รถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

         การเดินทางโยรถไฟฟ้า BTS
นั่งรถไฟฟ้า มาลงสถานีตากสิน และต่อเรือมาขึ้นท่าช้าง

         การเดินทาง ทางเรือ
นั่งเรือมาขึ้น ท่าช้าง 
  • แผนที่  • ข้อมูลติดต่อ 
Tel. 02 224 390

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น