(วัดใหญ่ชัยมงคล) ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา Ayutthaya

....................................................................................................................
พาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล

           "วัดใหญ่ชัยมงคล" ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประวัติโดยย่อ ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นที่พำนักของ สมเด็จพระวันรัตน์ ผู้เป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ความเคารพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระพิโรธต่อบรรดาแม่ทัพนายกองที่ตามทัพไม่ทัน ทรงดำริจะลงพระราชอาญาประหารชีวิต แต่สมเด็จพระวันรัตน์ได้ทูลขอพระราชทานชีวิตของแม่ทัพนายกองเหล่านั้นไว้ และได้ทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต  "พระเจดีย์ชัยมงคล" ประมาณ พ.ศ. 2135 มีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนทุกวันนี้
           หลังจากที่วัดใหญ่ หรือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ได้ร้างลงกว่า 400 ปี ได้มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี กลุ่มหนึ่ง โดยการนำของพระฉลวย สุธมฺโม ได้เข้ามาหักร้างถางพงที่รกเรื้อปกปิดอารามอันเก่าแก่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 4 ปี ท่านต้องการออกจาริกอีกครั้งจึงได้ไปนิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาส วัดยม อำเภอบางบาล ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลต่อ

พระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี หักร้างถางพง ฟื้นฟูวัดแห่งนี้จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษา ในปี พ.ศ. 2500 โดยได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนพระครูภาวนาพิริยคุณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสี

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipediaเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล มีพระพุทธรูปรายลอม รอบๆฐานเจดีย์ทางเข้าไป ภายในเจดีย์


ภายในวัดมีโบราณสถานอีกมาก ให้เดินชม


ไก่เรียงรายนับร้อยนับพัน

  • ข้อมูลการเดินทาง
การเดินทางโดยรถส่วนตัว
          จากกรุงเทพฯใช้ถนนวิภาวดี-รังสิต มุ่งหน้าอยุธยา วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ จากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ จากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าถถนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) มุ่งหน้า จ.อยุธยา วิ่งตามทางมาเรื่อยๆ เลี้ยวซ้ายวงเวียนเจดีย์ ตรงมาเรื่อยๆ ก็ถึงวัด จะอยู่ซ้ายมือ รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ 83 กม. 

การเดินทางโดยรถตู้
          ขึ้นรถที่ท่ารถตู้ ตรงข้าม ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต

  • แผนที่
  • ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
0 3524 6076-7
0 3524 6078