(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ ) ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ Bangkok

............................................................................................................
พาเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ 

          ในบทความนี้เราจะพาไปทำบุญกันที่วัดในกรุงเทพฯ กันบ้าง จริงๆแล้วในกรุงเทพฯมีวัดสวยๆมากมายให้ท่องเที่ยว แล้วจะนำมาเสนอให้ชาว Siam Only ในคราวต่อไป แต่ในบทความนี้เราจะพาเที่ยว "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธ์ " 

          ประวัติโดยย่อ วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากรรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย เนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาวาศ”ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.watpho.com


 


พระพุทธไสยาส เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดองค์พระยาว 1 เส้น 3 วา (46 เมตร) สูงจากพื้นถึงยอดพระเกตุมาลา 15 เมตร  จัดว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ใหญ่โตสวยงามเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติ


พระเทวประฏิมากร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายแน่นกันเลยทีเดียว 
รองเท้าที่ใส่มา แนะนำว่าควรเตรียมถุงมาใส่เอง  พระพุทธรูปรายล้อมมากมาย


 โบราณสถานสวยงามมากมายภายในวัด


เจดีย์ 4ราชกาล
  • ข้อมูลการเดินทาง
          การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ทางเข้าอยู่ เข้าถนนท้ายวัง หรือมาทาง ถนนมหาราชก็ได้ วัดจะอยู่ติดกับวัดพระแก้วมรกต ด้านหลังวัดมีที่จอดรถไม่มากนัก ถ้าจะนำรถยนต์ส่วนตัวมาควรมาตอนเช้า


         การเดินทางโดยรถโดยสาร
รถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

         การเดินทางโยรถไฟฟ้า BTS
นั่งรถไฟฟ้า มาลงสถานีตากสิน และต่อเรือ

         การเดินทาง ทางเรือ
นั่งเรือมาลง ท่าเตียน มีด้วยกัน 5 สาย (1).ท่าช้าง-ท่าเตียน, (2).ท่าราษฎร์บูรณะ-ท่าเตียน, (3). ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน, (4).ท่าราษฎร์บูรณะ-ท่าปากเกร็ด, (5).ท่าราชินี-ท่าเตียน
  • แผนที่

  • ข้อมูลติดต่อ
Tel 02 226 0335